Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment9/4/20199/4/2019
triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhKế hoạchNo201934
  
Attachment8/30/20198/30/2019
về nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhGiáo dục - đào tạoChỉ thịNo201934
  
Attachment9/6/20199/6/2019
phê duyệt mở rộng diện tích Khu công nghiệp Suối Tre tại phường Bảo Vinh và phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201934
  
Attachment9/3/20199/3/2019
phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2019 - 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐầu tưQuyết địnhNo201934
  
Attachment8/30/20198/30/2019
phê duyệt đề cương xây dựng đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ủy ban nhân dân tỉnhLâm nghiệpQuyết địnhNo201934
  
Attachment8/29/20198/29/2019
ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhGiao thông vận tảiQuyết địnhNo201934
  
Attachment8/23/20198/23/2019
công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnhGiáo dục - đào tạoQuyết địnhNo201934
  
Attachment8/30/20199/1/2019
về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/30/20198/30/2019
về bãi bỏ Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐất đaiNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/30/20199/1/2019
về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/30/20199/1/2019
về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/30/20199/1/2019
về xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/30/20199/1/2019
về xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/30/20198/30/2019
về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/30/20198/30/2019
về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201934
  
Attachment8/29/20199/15/2019
ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTổ chức bộ máy nhà nướcQuyết địnhYes201934
  
Attachment8/15/20198/15/2019
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnhPhát triển kinh tế xã hộiChỉ thịNo201933
  
Attachment9/3/20199/3/2019
đính chính Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài chínhQuyết định đính chínhNo201933
  
Attachment8/23/20198/23/2019
ban hành Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChế độ - Chính sáchQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/22/20198/22/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Long Hưng, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/16/20198/16/2019
điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnhGiáo dục - đào tạoQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/16/20198/16/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Waterfront tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/14/20198/14/2019
về việc thực hiện Nghị quyết số 165/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án cần thu hồi đất.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/14/20198/14/2019
về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết sổ 164/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/13/20198/13/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/13/20198/13/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/13/20198/13/2019
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/5/20198/5/2019
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài chínhQuyết địnhNo201933
  
Attachment8/16/20199/1/2019
ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTổ chức bộ máy nhà nướcQuyết địnhYes201933
  
Attachment8/2/20198/2/2019
phê duyệt Đề án “Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Ủy ban nhân dân tỉnhNông nghiệpQuyết địnhNo201932
1 - 30Next