Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment6/7/20196/7/2019
triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông nghệ thông tinKế hoạchNo201926
  
Attachment6/25/20196/25/2019
phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và dân cư tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201926
  
Attachment6/19/20196/19/2019
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201926
  
Attachment6/5/20196/5/2019
về việc phân bổ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnhNgân sáchQuyết địnhNo201926
  
Attachment6/25/20197/8/2019
sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTư phápQuyết địnhYes201926
  
Attachment6/24/20197/5/2019
về việc bãi bỏ đoạn 2 Điều 2 Quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông chức, công vụQuyết địnhYes201926
  
Attachment6/18/20197/5/2019
sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnhTổ chức bộ máy nhà nướcQuyết địnhYes201926
  
Attachment6/18/20197/5/2019
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnhVăn hóaQuyết địnhYes201926
  
Attachment6/17/20197/1/2019
sửa đổi một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhMôi trườngQuyết địnhYes201926
  
Attachment6/14/20197/1/2019
về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.
Ủy ban nhân dân tỉnhTư phápQuyết địnhYes201926
  
Attachment6/12/20196/12/2019
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 155/2019/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Khoản 4, Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnhNgân sáchQuyết địnhNo201925
  
Attachment6/7/20196/7/2019
về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201925
  
Attachment6/5/20196/5/2019
phê duyệt Đề án “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035”.
Ủy ban nhân dân tỉnhPhát triển kinh tế xã hộiQuyết địnhNo201925
  
Attachment6/4/20196/4/2019
điều chuyển chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đồng lao động của Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 vào Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông chức, công vụQuyết địnhNo201925
  
Attachment6/3/20196/3/2019
về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Hiệp Phước và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201925
  
Attachment5/31/20195/31/2019
ban hành Đề án quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnhSức khỏe cộng đồngQuyết địnhNo201924
  
Attachment5/30/20195/30/2019
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Kho xăng dầu và bến chuyên dụng xăng dầu - giai đoạn 01 tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo201924
  
Attachment5/28/20195/28/2019
về việc phân bổ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Hội đồng nhân dân tỉnhNgân sáchNghị quyếtNo201924
  
Attachment5/28/20195/28/2019
về việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến ngày 15/3/2019.
Hội đồng nhân dân tỉnhHành chínhNghị quyếtNo201924
  
Attachment5/28/20196/1/2019
về việc điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Đình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhPhát triển kinh tế xã hộiNghị quyếtNo201924
  
Attachment5/28/20196/7/2019
về sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Khoản 4, Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020.
Hội đồng nhân dân tỉnhNgân sáchNghị quyếtYes201924
  
Attachment5/16/20195/16/2019
thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông nghệ thông tinKế hoạchNo201923
  
Attachment5/31/20195/31/2019
công nhận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất và Chăn nuôi Thanh Đức là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhQuyết địnhNo201923
  
Attachment5/28/20196/1/2019
thu hồi biên chế của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông chức, công vụQuyết địnhNo201923
  
Attachment5/22/20195/22/2019
điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đồng lao động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ủy ban nhân dân tỉnhCông chức, công vụQuyết địnhNo201923
  
Attachment5/20/20195/20/2019
phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An”.
Ủy ban nhân dân tỉnhThủy sảnQuyết địnhNo201923
  
Attachment5/23/20196/10/2019
sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhQuyết địnhYes201923
  
Attachment5/15/20196/1/2019
ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhYes201923
  
Attachment5/15/20196/1/2019
ban hành đơn giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài nguyênQuyết địnhYes201923
  
Attachment5/8/20195/8/2019
tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnhSức khỏe cộng đồngKế hoạchNo201922
1 - 30Next