Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment3/13/20203/13/2020
đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChế độ - Chính sáchChỉ thịNo202015
  
Attachment3/9/20203/9/2020
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị - Thương mại dịch vụ An Hòa tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202015
  
Attachment3/5/20203/5/2020
về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202015
  
Attachment3/5/20203/5/2020
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202015
  
Attachment3/3/20203/3/2020
phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu C3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202015
  
Attachment3/3/20203/3/2020
về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202015
  
Attachment3/2/20203/15/2020
ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai
Ủy ban nhân dân tỉnhCông chức, công vụQuyết địnhYes202015
  
Attachment2/17/20203/2/2020
ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiQuyết địnhYes202015
  
Attachment2/12/20202/12/2020
triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiKế hoạchNo202014
  
Attachment2/7/20202/7/2020
c i nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnhSức khỏe cộng đồngKế hoạchNo202014
  
Attachment1/22/20201/22/2020
công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài chínhKế hoạchNo202014
  
Attachment2/14/20202/14/2020
tăng cường công tác quản lý Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019-2020 trên địa bàn  tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhLâm nghiệpChỉ thịNo202014
  
Attachment2/24/20202/24/2020
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020, giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChế độ - Chính sáchQuyết địnhNo202014
  
Attachment2/20/20202/20/2020
về việc điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202014
  
Attachment2/6/20202/6/2020
quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202014
  
Attachment1/16/20201/16/2020
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202014
  
Attachment2/1/20202/1/2020
về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Ủy ban nhân dân tỉnhSức khỏe cộng đồngChỉ thịNo202013
  
Attachment2/6/20202/6/2020
về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Long Đức (giai đoạn 02) tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202013
  
Attachment2/4/20202/4/2020
về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đại Lộc tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202013
  
Attachment2/4/20202/4/2020
ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhQuyết địnhNo202013
  
Attachment1/22/20201/22/2020
về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú An Lành tại xã Sông Trầu, huyện trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202013
  
Attachment1/20/20201/20/2020
về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnhNông nghiệpQuyết địnhNo202013
  
Attachment1/20/20201/20/2020
về việc công nhận xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnhNông nghiệpQuyết địnhNo202013
  
Attachment2/5/20203/1/2020
ban hành Bộ tiêu chí “Khu nhà trọ văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiQuyết địnhYes202013
  
Attachment2/3/20202/20/2020
về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhQuyết địnhYes202013
  
Attachment12/31/20191/1/2020
triển khai thực hiện Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài chínhQuyết địnhNo202012
  
Attachment1/13/20201/13/2020
về việc điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án nghĩa trang Long Thành tại xã Bình An, huyện Long Thành.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202012
  
Attachment1/13/20201/13/2020
Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải
công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202012
  
Attachment1/9/20201/9/2020
về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch tại thị trấn Hiệp Phước và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202012
  
Attachment1/9/20201/9/2020
về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 các phân khu C1, D2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202012
1 - 30Next