Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment12/30/20191/1/2020
thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2024.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐất đaiNghị quyếtYes202005+06
  
Attachment12/31/201912/31/2019
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTư phápQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/30/201912/30/2019
phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí “Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai”.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài chínhQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/27/201912/27/2019
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/27/201912/27/2019
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTài chínhQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/27/201912/27/2019
về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐầu tưQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/30/201912/30/2019
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 188/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019  của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/25/201912/25/2019
ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhTư phápQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/19/201912/19/2019
về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐất đaiQuyết địnhNo202004
  
Attachment12/30/20191/15/2020
ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhNông nghiệpQuyết địnhYes202004
  
Attachment12/27/20191/15/2020
ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiQuyết địnhYes202004
  
Attachment12/6/201912/6/2019
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách xã hộiNghị quyếtYes202004
  
Attachment12/30/201912/30/2019
về việc phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Đồng Nai (PRAP) giai đoạn 2020 - 2030.
Ủy ban nhân dân tỉnhMôi trườngQuyết địnhNo202003
  
Attachment12/6/201912/6/2019
điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2019 (đợt 02).
Hội đồng nhân dân tỉnhTài chínhNghị quyếtNo202003
  
Attachment12/6/201912/6/2019
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐầu tưNghị quyếtNo202002
  
Attachment12/27/20191/15/2020
quy định cách tính học viên bình quân, tỷ lệ hao hụt học viên hàng năm và không giảm trừ dự toán đối với tỷ lệ hao hụt số lượng học viên dưới 10% trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhChính sách xã hộiQuyết địnhYes202002
  
Attachment12/23/20191/13/2020
ban hành Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhHành chínhQuyết địnhYes202002
  
Attachment12/6/201912/16/2019
về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐất đaiNghị quyếtYes202001
  
Attachment12/9/201912/9/2019
về việc tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân tỉnhPhát triển kinh tế xã hộiQuyết địnhNo201949
  
Attachment12/6/201912/6/2019
giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2020.
Hội đồng nhân dân tỉnhTài chínhNghị quyếtNo201949
  
Attachment12/6/201912/16/2019
sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐầu tưNghị quyếtYes201949
  
Attachment12/6/201912/6/2019
về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách xã hộiNghị quyếtNo201948
  
Attachment12/6/201912/6/2019
quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhĐầu tưNghị quyếtNo201948
  
Attachment12/6/20191/6/2020
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.
Hội đồng nhân dân tỉnhTài chínhNghị quyếtNo201948
  
Attachment12/6/201912/6/2019
phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
Hội đồng nhân dân tỉnhCông chức, công vụNghị quyếtNo201947
  
Attachment12/6/201912/6/2019
thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhPhát triển nhà và đô thịNghị quyếtNo201947
  
Attachment12/6/20191/1/2020
ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách xã hộiNghị quyếtYes201947
  
Attachment12/6/201912/16/2019
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Hội đồng nhân dân tỉnhGiao thông vận tảiNghị quyếtYes201947
  
Attachment12/6/20191/1/2020
quy định chế độ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách xã hộiNghị quyếtYes201947
  
Attachment12/10/201912/10/2019
về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnhĐầu tưChỉ thịNo201946
1 - 30Next