"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn gốc khác hoặc khi có tranh chấp pháp lý." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

Thông tin tổng hợp    
Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên kết
Công báo Trung ương.
Tỉnh Đồng Nai.
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật  
Số:      Ngày 11  tháng 7  năm 2014
  MỤC LỤC
                  
 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
PHẦN I. Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch
17-6-2014 - Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Đô thị huyện Nhơn Trạch. 1863
PHẦN II. Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-6-2014 - Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa (phạm vi: Khoảng 872,2m² - thuộc một phần thửa đất số 24, tờ bản đồ số 7 - phường Tam Hiệp từ chức năng đất ở hiện hữu sang đất an ninh). 1872
17-6-2014 - Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 1874
17-6-2014 - Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 1896
18-6-2014 - Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng năng lượng từ than, gỗ tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 1898
18-6-2014 - Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 ban hành Quy chế phối hợp về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 1900
20-6-2014 - Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chợ mới Quản Thủ, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. 1907
27-6-2014 - Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 về việc phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 chuyển nguồn sang năm 2014. 1909
24-6-2014 - Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 1914
20-6-2014 - Kế hoạch số 5428/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai. 1917
Văn bản xem nhiều nhất
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.(12418)

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai.(9881)

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.(9723)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.(9715)

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.(9422)

Số lượt truy cập: 14161174
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768