"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn gốc khác hoặc khi có tranh chấp pháp lý." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

Thông tin tổng hợp    
Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên kết
Công báo Trung ương.
Tỉnh Đồng Nai.
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật  
Số:      Ngày 12  tháng 12  năm 2014
  MỤC LỤC
                  
 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
PHẦN I. Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2014 - Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 5463
28-11-2014 - Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc Quy định thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 5475
Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa
10-11-2014 - Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND thành phố Biên Hòa quản lý. 5478
PHẦN II. Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2014 - Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 02) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. 5484
18-11-2014 - Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai. 5486
25-11-2014 - Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 5516
01-12-2014 - Quyết định số 3810/QĐĐC-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2014 đính chính Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 01) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch và Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh về việc duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại tại dự án Khu dân cư xã Phước An, huyện Nhơn Trạch và chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch của Công ty Cổ phần Đệ Tam. 5518
Văn bản xem nhiều nhất
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.(13500)

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai.(10588)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.(10499)

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.(10467)

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.(10107)

Số lượt truy cập: 15102070
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768