"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn gốc khác hoặc khi có tranh chấp pháp lý." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

Thông tin tổng hợp    
Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên kết
Công báo Trung ương.
Tỉnh Đồng Nai.
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật  
Số:      Ngày 22  tháng 8  năm 2014
  MỤC LỤC
                  
 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
PHẦN I. Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Long Thành
21-7-2014 - Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 ban hành Quy định phối hợp thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện Long Thành. 2643
Hội đồng nhân dân huyện Nhơn Trạch
15-7-2014 - Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 về bổ sung một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng cuối năm 2014. 2662
15-7-2014 - Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước huyện Nhơn Trạch năm 2014. 2666
Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc
18-7-2014 - Nghị quyết số 04/2014/NQ-HÐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Xuân Lộc 06 tháng cuối năm 2014. 2669
18-7-2014 - Nghị quyết số 05/2014/NQ-HÐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2013. 2672
18-7-2014 - Nghị quyết số 06/2014/NQ-HÐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2014. 2675
18-7-2014 - Nghị quyết số 07/2014/NQ-HÐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm từ ngân sách huyện cho các nhà văn hóa khu, ấp trên địa bàn huyện Xuân Lộc. 2678
PHẦN II. Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-7-2014 - Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 2680
01-8-2014 - Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 1 tháng 8 năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (phạm vi khoảng 1.551m² tại xã Sông Trầu, từ đất nông nghiệp sang đất ở). 2683
04-8-2014 - Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2014. 2685
31-7-2014 - Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 về tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2014 - 2015. 2694
Hội đồng nhân dân huyện Nhơn Trạch
15-7-2014 - Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 về việc quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Nhơn Trạch năm 2013. 2697
Văn bản xem nhiều nhất
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.(13123)

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai.(10298)

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.(10207)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.(10164)

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.(9820)

Số lượt truy cập: 0
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768