"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn gốc khác hoặc khi có tranh chấp pháp lý." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

Thông tin tổng hợp    
Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên kết
Công báo Trung ương.
Tỉnh Đồng Nai.
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật  
Số:      Ngày 18  tháng 8  năm 2014
  MỤC LỤC
                  
 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
PHẦN I. Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-7-2014 - Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. 2583
29-7-2014 - Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2587
Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh
22-7-2014 - Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Đài Truyền thanh thị xã Long Khánh. 2595
Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú
18-7-2014 - Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014. 2603
18-7-2014 - Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014. 2608
18-7-2014 - Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2014. 2620
PHẦN II. Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-7-2014 - Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị mới Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000. 2624
Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú
18-7-2014 - Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2014 về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tân Phú năm 2013. 2638
Văn bản xem nhiều nhất
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.(12673)

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai.(10061)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.(9946)

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.(9898)

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.(9562)

Số lượt truy cập: 14677364
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768