"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn gốc khác hoặc khi có tranh chấp pháp lý." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

Thông tin tổng hợp    
Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên kết
Công báo Trung ương.
Tỉnh Đồng Nai.
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật  
Số:      Ngày 21  tháng 10  năm 2009
  MỤC LỤC
                  
 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
PHẦN I. Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-9-2009 - Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 5826
Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom
22-9-2009 - Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ huyện Trảng Bom. 5934
PHẦN II. Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-8-2009 - Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. 5830
21-9-2009 - Quyết định số 2703/QĐĐC-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 đính chính Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 5905
23-9-2009 - Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 3139/2005/QĐ.UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai. 5906
24-9-2009 - Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai. 5909
28-9-2009 - Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 phê duyệt quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi, các cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 5912
29-9-2009 - Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. 5925
Văn bản xem nhiều nhất
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.(13337)

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai.(10468)

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.(10357)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.(10353)

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.(9960)

Số lượt truy cập: 0
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768