"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn gốc khác hoặc khi có tranh chấp pháp lý." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

Thông tin tổng hợp    
Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Liên kết
Công báo Trung ương.
Tỉnh Đồng Nai.
Tìm kiếm:
Để tìm kiếm theo số ký hiệu văn bản chỉ cần nhập một phần số ký hiệu văn bản và thêm dấu "*" ở cuối.
Ví dụ: để tìm kiếm văn bản có số ký hiệu là 82, cần nhập là "82*".
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật  
Số:      Ngày 20  tháng 11  năm 2009
  MỤC LỤC
                  
 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
PHẦN I. Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-7-2009 - Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 7267
01-9-2009 - Quyết định số 2506/QĐĐC-UBND ngày 1 tháng 9 năm 2009 đính chính Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 7279
22-10-2009 - Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2009 phê duyệt quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi, các cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 7280
23-10-2009 - Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2009 duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 7293
26-10-2009 - Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 7300
26-10-2009 - Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 7310
27-10-2009 - Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009 duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 7322
28-10-2009 - Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009 phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp phát Công báo miễn phí năm 2010. 7328
28-10-2009 - Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009 về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách cấp huyện năm 2009 (đợt 2). 7330
28-10-2009 - Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2009 về việc ủy quyền phê duyệt hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 7339
29-10-2009 - Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2009 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, khóa I. 7341
29-10-2009 - Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2009 duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. 7342
29-10-2009 - Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2009 duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 7349
30-10-2009 - Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2009 duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 7363
20-10-2009 - Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2009 về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt thả “Đèn trời". 7376
23-10-2009 - Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2009 về việc điều hành thu, chi ngân sách tỉnh Đồng Nai trong các tháng còn lại của năm 2009. 7378
Văn bản xem nhiều nhất
Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.(13493)

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai.(10579)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.(10482)

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.(10454)

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.(10081)

Số lượt truy cập: 15076419
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768